Semua sektor terkesan termasuk Industri fesyen tanah air.