Perak yang mencatatkan negeri tertinggi pertambahan kes harian sebanyak 1,215 kes menjadi tumpuan hari ini.