Calon turut diingat supaya merujuk jadual waktu peperiksaan untuk mendapatkan maklumat tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi.