PM melawat Institut Kanser Negara bagi meninjau kesiapsiagaan bagi pelaksanaan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan.