Memiliki bekalan vaksin COVID-19 merupakan satu kelebihan yang perlu disyukuri dan tidak boleh dipandang remeh.