Bagi menjayakan proses mobilisasi vaksin ke kawasan pedalaman di daerah Kapit, penjadualan penghantaran diatur berdasarkan kedudukan geografi sesuatu kawasan.