Perkara itu amat penting bagi memberi kemudahan pembangunan yang sepatutnya kepada rakyat di negeri Sabah.