Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau akan berperanan sebagai pemangkin pemulihan ekonomi dalam keadaan pandemik COVID-19.