Menurut MAVCOM, kebanyakan syarikat penerbangan telah memenuhi permintaan bayaran balik tersebut.