Menurut data Johns Hopkins University, Amerika Syarikat kekal negara paling tinggi penularan pandemik berkenaan iaitu lebih 28 juta kes.