Disyorkan semua mereka dengan HIV menjalani vaksinasi, tanpa mengira turutan CD4 selaras dengan garis panduan antarabangsa.