Perhimpunan itu bakal berlangsung secara kombinasi perhimpunan secara bersemuka dan maya.