Selain menjamin penjagaan serta perlindungan kesihatan awam, vaksinasi raya itu dijangka merancakkan ekonomi negara.