Kerajaan perlu membuat perancangan dan strategi yang khusus dalam memastikan proses pemberian vaksin berjalan dengan lancar dan teratur.