SOP itu telah diselaras dengan SOP am yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara bagi memastikan ia dipatuhi sepenuhnya oleh semua syarikat peruncitan, pemborongan dan pengedaran.