Garis panduan keselamatan iaitu mewajibkan pekerja asing untuk melakukan saringan COVID-19 adalah satu keutamaan.