Jome adalah antara pelajar dalam kalangan masyarakat Orang Asli yang telah berjaya melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi.