Kurang mahir menggunakan internet bukan alasan untuk tidak memantau setiap perlakuan dan tindak tanduk anak-anak.