Kestabilan institusi kekeluargaan adalah satu keperluan (darurah) pada zaman sekarang.