Bumiputera yang berminat dalam perniagaan sektor perkayuan harus mendaftar untuk mengikuti program yang akan dilatih oleh syarikat-syarikat yang telah berjaya di sektor kayu dan perabot, kata Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK).

Merujuk kepada program VenTureS dan Smart-Partnership oleh kementerian, Datuk Dr Mohd Khairuddin Aman Razali berkata, pengusaha yang berminat akan berpeluang untuk menjadi pengeluar perabot selepas tamat latihan.

Dr Khairuddin berkata sehingga kini, terdapat 22 usahawan bumiputera dan 10 rakan strategik yang akan terlibat dalam program VenTureS dan Smart-Partnership.

Kerajaan bertujuan untuk menghasilkan 600 usahawan bumiputera menjelang 2025 melalui program ini, yang juga merangkumi memberi pinjaman dan insentif kepada usahawan yang layak, selain daripada latihan.

Beliau mengatakan bahawa penyertaan bumiputera dalam industri kayu dan perabot adalah rendah berbanding dengan 471 pengusaha sektor itu ketika ini.

Katanya, sumbangan mereka adalah berdasarkan kepada nilai eksport perabot yang dianggarkan kurang dari 1%.

“Dalam hal ini, agenda untuk memperkukuhkan penyertaan bumiputera akan menjadi misi utama dan kementerian sentiasa proaktif dalam memperkukuhkan kedudukan usahawan agar mereka dapat bersaing di pasaran antarabangsa,” katanya.

Di bawah program ini, mesin berteknologi tinggi akan dipinjamkan kepada pengusaha bumiputera yang layak untuk meningkatkan produktiviti dan kapasiti mereka.

Pinjaman mudah akan diberikan di bawah program sokongan bahan mentah bagi membantu pengusaha bumiputera memperoleh pinjaman bagi mendapatkan bahan mentah untuk menjalankan perniagaan.

Kementerian melalui Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) akan terus melaksanakan pelbagai program bagi memastikan pengusaha bumiputera lebih berdaya saing di pasaran global.