Kerajaan negeri juga bersedia pada bila-bila masa untuk berkerjasama dalam mempercepatkan pembinaan ECRL melalui Jajaran Selatan Selangor.