KUALA LUMPUR – Dunia pekerjaan masa kini bukan hanya menuntut graduan untuk cemerlang dalam bidang akademik, tetapi mereka juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran tinggi untuk bersaing