Daripada jumlah itu, kesalahan melibatkan aktiviti hiburan merekodkan kesalahan tertinggi.