Sebuah jawatankuasa bersama antara Malaysia dan Singapura akan dibentuk untuk membincangkan mengenai isu perjalanan udara.