Penggunaan e-dompet akan menjadi salah satu syarat untuk memperbaharui lesen peniaga pasar tani dan pasar awam di Putrajaya tidak lama lagi.