KUALA LUMPUR – Malaysia ketika ini sedang melaksanakan usaha padu untuk mengkaji semula dasar sedia ada dan menyusun semula strategi pelaburannya bagi memastikan pelaksanaan projek berimpak tinggi boleh