Secara keseluruhan, pendapatan City menurun 11 peratus iaitu kepada 478.4 juta pound (RM2.7b bilion) daripada 12 bulan sebelumnya.