PERTUBUHAN Peladang Kawasan (PPK) Kuala Langat telah bekerjasama dengan Ayam Gepuk Pak Gembus Malaysia (AGPGM) dan mensasarkan peningkatan kecekapan dalam pemasaran dan pengurusan pengeluaran bekalan makanan.

Pengerusi