BANGI – Mesyuarat penyelarasan antara Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Exco Luar Bandar (MEXCLUB) akan dijadikan sebagai platform mekanisme libat urus antara kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri.

Menteri