Pegawai dan kakitangan di bahagian kritikal disaran ditukarkan penempatan mereka setiap tiga tahun, bagi mengelak terdedah kepada rasuah.