Program vaksinasi perlu merangkumi minimum 70 peratus orang dewasa seluruh populasi sebelum berakhir musim panas.