JASIN – Agensi penyalur bantuan di peringkat negeri dan Persekutuan diminta sentiasa memperkukuhkan hubungan kerjasama dalam memastikan bantuan yang disalurkan kepada golongan bersasar dapat dilaksanakan