Siasatan yang lebih baik diperlukan secara bersama atau tanpa penglibatan Beijing.