Dana GrabForGood akan menjadi tonggak penting usaha dalam menambah baik perkhidmatan rakan kongsi Grab dan komuniti yang lebih luas.