PEMETERAIAN Memoradum Persetujuan (MOA) antara Kesatuan Ragbi Malaysia (KRM) dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), hari ini diharap dapat menjadikan UPSI sebagai pusat sehenti (one stop centre)