Jawatankuasa itu akan ditugaskan untuk meneliti pengiraan dan pembayaran geran tahunan dan geran lain.