Jika kerjasama sedemikian wujud, ia berkemungkinan mempercepatkan perolehan vaksin dalam kalangan anggota.