Kegiatan memanupulasi tender di jabatan kerajaan sudah lama berlaku, namun tiada tindakan dalaman diambil oleh ketua jabatan yang bertanggungjawab.