Dari segi nilai, transaksi pada 2020 bernilai US$5.55 billion (US1=RM4.122), meningkat 908 peratus dari 2019.