Ia susulan pengesahan EMA berkenaan kemungkinan hubung kait vaksin AstraZeneca dengan pembekaun darah yang jarang berlaku.