Ia antara langkah kawalan terbaik bagi membendung penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat terutamanya dalam kelompok masyarakat yang tahap pematuhan SOPnya masih rendah.