Heng berkata keputusan itu diambil “selepas pertimbangan dan perbincangan teliti dengan keluarganya”.