Suruhanjaya Pasukan Polis merupakan suruhanjaya di bawah Parlimen, dan bidang kuasanya meliputi semua anggota pasukan polis.