Terdapat beberapa inisiatif yang boleh dilakukan bagi meningkatkan produktiviti pekerja yang bekerja dari rumah.