Kerajaan gunakan sistem amaran awal iaitu Hotspots Identification for Dynamic Engagement untuk kenal pasti kawasan atau premis yang berisiko.