Setiap orang berhak memiliki peluang kedua, atau seterusnya. Begitulah Muhammad Izzad Daniel Abdullah, alumni Sekolah Henry Gurney yang kini sedang mengejar impiannya menjadi manusia berjaya.