KUALA LUMPUR – Kementerian Sumber Manusia akan terus membuat semakan semula ke atas aspek perundangan perburuhan negara sedia ada agar ia sesuai dan bertepatan dengan keperluan, kata Menteri Sumber Manusia,