Bagi pihak Malaysia, strategi multilateral yang melengkapkan pendekatan dua hala sepatutnya memadai untuk memastikan bahawa isu LCS diselesaikan secara damai dan pasti.