Majlis Amanah Rakyat (MARA) merupakan sebuah agensi peneraju yang bertanggungjawab dalam kemajuan sosio-ekonomi bumiputera supaya mereka dapat bersaing dan menyumbang kepada pembangunan negara.

Sejak