Vaksinasi yang berterusan merupakan tunjang utama dalam penjagaan kesihatan masyarakat kerana ia boleh melindungi daripada banyak penyakit berjangkit yang serius.